ZAGOVOR DOKTORKSE DISERTACIJE - DOMEN PLUT

Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta obvešča:

da bo asist. DOMEN PLUT, dr. med. zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom »Vloga standardizirane ultrazvočne preiskave pri ugotavljanju zgodnje hemofilične artropatije« v ponedeljek, 4. novembra 2019 ob  11:00 uri v sejni sobi na tajništvu  Medicinske fakultete, Vrazov trg 2/I, Ljubljana.