Zagovor doktorske disertacije

Asist. KLEMEN JENKO, dr. med. bo zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom "Okužba s človeškimi papilomavirusi pri bolnikih z invertiranimi papilomi nosu in obnosnih votlin in s pridruženim ploščatoceličnim karcinomom", v ponedeljek  4. junija 2018 ob 10. uri  v sejni sobi na tajništvu Medicinske fakultete, Vrazov trg 2/I, Ljubljana.