ZAGOVOR DOKTORSKE DISERTACIJE

 Obveščamo vas, da bo DASHNOR BUKLETA, dr. dent. med. zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom  »Ocena urejenosti glikemije pri sladkornih bolnikih tipa 2 po izdrtju parodontalno prizadetih zob« v petek,  6. julija 2018 ob 10. uri v sejni sobi na tajništvu  Medicinske fakultete, Vrazov trg 2/I, Ljubljana.