ZAGOVOR DOKTORSKE DISERTACIJE

Obveščamo vasm da bo AJDA PREVC, mag. funk. biol. zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom »Prilagoditev doze obsevalne terapije pri humanem ploščatoceličnem karcinomu ustnega žrela okuženim s humanim virusom papiloma in vitro in in vivo« v petek,  31. avgusta  2018 ob 12. uri  v sejni sobi na tajništvu  Medicinske fakultete, Vrazov trg 2/I, Ljubljana.