ZAGOVOR DOKTORSKE DISERTACIJE

Obveščamo vas, da bo MOJCA ZAJC AVRAMOVIČ, dr. med.  zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom  »Genetski dejavniki učinkovitosti in varnosti zdravljenja juvenilnega idiopatskega artritisa z metotreksatom in zaviralci tumor nekrotizirajočega faktorja ά« v četrtek, 12. julija  2018 ob 14. uri v  sejni sobi na tajništvu  Medicinske fakultete, Vrazov trg 2/I, Ljubljana.