ZAGOVOR DOKTORSKE DISERTACIJE

Obveščamo vas, da bo mag. IRENA SREBOTNIK KIRBIŠ, univ. dipl. inž. živ. tehnol. zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom: »Vpliv priprave in fiksacije citoloških vzorcev na imunocitokemično dokazovanje diagnostičnih in napovednih dejavnikov malignih tumorjev« v torek, 21. avgusta 2018 ob 9:00 uri v sejni sobi na tajništvu Medicinske fakultete, Vrazov trg 2/I, Ljubljana.