ZAGOVOR DOKTORSKE DISERTACIJE

Obveščamo vas, da bo  PETRA ŠINIGOJ, dr. med.  zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom  »Varnost in učinkovitost novih antikoagulacijskih zdravil pri bolnikih z atrijsko fibrilacijo – prospektivna klinična raziskava«  v petek,  7. septembra  2018 ob 10. uri  v  sejni sobi na tajništvu  Medicinske fakultete, Vrazov trg 2/I, Ljubljana.