Zagovor doktorske disertacije

Obveščamo vas, da bo MAJA EBERT MOLTARA, dr. med.  zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom  »Pogostost in klinični pomen BRAF, NRAS in c-KIT mutacij pri bolnikih z napredovalim melanomom v Sloveniji« v torek, 4. septembra  2018 ob 8. uri v sejni sobi na tajništvu  Medicinske fakultete, Vrazov trg 2/I, Ljubljana.