Zagovor doktorske disertacije

Obveščamo vas, da bo  MARKO VIDAK, mag. farm. zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom   »Analiza celičnih komunikacijskih omrežij potencialnih označevalcev matičnih celic multiformnega glioblastoma« v petek,  7. septembra  2018 ob 8. uri v sejni sobi na tajništvu UL Medicinske fakultete, Vrazov trg 2/I, Ljubljana.