ZAGOVOR DOKTORSKE DISERTACIJE

Obveščamo vas, da bo MANCA OBLAK, dr. med. zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom »Učinkovitost in varnost parikalcitola za zmanjšanje proteinurije pri bolnikih s presajeno ledvico: randomizirana, dvojno-slepa, s placebom kontrolirana raziskava« v torek, 16. oktobra  2018 ob 12. uri v sejni sobi na tajništvu  Medicinske fakultete, Vrazov trg 2/I, Ljubljana.