Zagovor doktorske disertacije

Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta obvešča: 

da bo mag. NIKŠA HERO, dr. med. zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom: »Primerjava dveh pristopov operativnega zdravljenja idiopatskih skolioz« v sredo, dne 23. maja 2018 ob 9:00 uri v sejni sobi na tajništvu Medicinske fakultete, Vrazov trg 2/I, Ljubljana.