Zagovor doktorske disertacije

Mag. ALOJZIJA HOČEVAR, dr. med. bo zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom »Vaskulitis IgA pri odraslih: klinične lastnosti, incidenca ter validacija klasifikacijskih meril EULAR/PRINTO/PReS«, v sredo  30. maja 2018 ob 12.  uri  v sejni sobi na tajništvu Medicinske fakultete, Vrazov trg 2/I, Ljubljana