Zagovor doktorske disertacije

asist. TAMARA KNIFIC, mag. farm. bo zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom »Iskanje novih biokemijskih označevalcev endometrioze in raka endometrija s pristopi proteomike in metabolomike« v ponedeljek 11. junija 2018 ob 14. uri  v sejni sobi na tajništvu Medicinske fakultete, Vrazov trg 2/I, Ljubljana.