ZAGOVOR DOKTORSKE DISERTACIJE - ADRIJAN IVANUŠEC

Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta obvešča, da bo:

Adrijan Ivanušec, mag. mol. funkc. biol., zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom »Interakcija sekretornih fosfolipaz A2 z mitohondrijem«, v sredo, 14. junija 2023, ob 11. uri, v sejni sobi na Tajništvu Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, Vrazov trg 2, Ljubljana (1. nadstropje/soba št. 5).