Zagovor doktorske disertacije - Ana Bajc Česnik

Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta obvešča:


da bo ANA BAJC ČESNIK, univ. dipl. biokem. zagovarjala svojo doktorsko disertacijo z naslovom »Vpliv genov povezanih z amiotrofično lateralno sklerozo na biokemijske lastnosti in celično lokalizacijo proteina TDP-43«, v četrtek, 8. oktobra  2020 ob 10:00 uri  v  sejni sobi na tajništvu Medicinske fakultete, Vrazov trg 2/I, Ljubljana.