ZAGOVOR DOKTORSKE DISERTACIJE - ANA ŠUBIC

Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta obvešča:


da bo ANA ŠUBIC, dr. med. zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom »Vpliv demence na preventivo in zdravljenje bolnikov z ishemično možgansko kapjo« v četrtek, 26. septembra  2019 ob  14:00 uri v sejni sobi na tajništvu Medicinske fakultete, Vrazov trg 2/I, Ljubljana.