ZAGOVOR DOKTORSKE DISERTACIJE - ANDREJ MOLIČNIK

Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta obvešča da bo:

Andrej Moličnik, dr. med. zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom: »Vpliv asimetrije kolčne glavice na tveganje za nastanek zgodnje artroze kolka po Perthesovi bolezni« v torek, 10. decembra 2019, ob 13:00 v sejni sobi na tajništvu Medicinske fakultete, Vrazov trg 2/I, Ljubljana.