ZAGOVOR DOKTORSKE DISERTACIJE - ANDREJ PANGERC

Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta obvešča, da bo:

asist. Andrej Pangerc, dr. med. zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom »Obstruktivna apneja v spanju v ambulanti družinske medicine« v četrtek, 9. novembra 2023, ob 9. uri, v sejni sobi na Tajništvu Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, Vrazov trg 2, Ljubljana (1. nadstropje/soba št. 5).