ZAGOVOR DOKTORSKE DISERTACIJE - ANDREJA COKAN VUJKOVAC

Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta obvešča da bo:

Andreja Cokan Vujkovac, dr. med. zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom »Žilna prizadetost in dolžina telomer v levkocitih pri bolnikih s Fabryjevo boleznijo« v sredo, 24. marca 2021, ob 11:00. 
Zagovor doktorske disertacije bo potekal preko videokonferenčnega sistema Webex na povezavi: 
https://medicinskafakulteta.webex.com/medicinskafakulteta/j.php?MTID=m7a7af832d48391e8256036ff4e7d48db 
Številka seje: 121 016 3293
Geslo: MggtvwEZ324