ZAGOVOR DOKTORSKE DISERTACIJE - ANDREJA REHBERGER LIKOZAR

Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta obvešča, da bo:

asist. Andreja Rehberger Likozar, dr. med. zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom »Vpliv zaviralcev proprotein subtilizin/keksin pretvarjajočega encima 9 (PCSK9) na lipidne subfrakcije, vnetje in arterijsko steno pri bolnikih z zgodnjo koronarno boleznijo« v petek, 19. aprila 2024, ob 12. uri, v sejni sobi na Tajništvu Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, Vrazov trg 2, Ljubljana (1. nadstropje/soba št. 5).


Mentor: izr. prof. dr. Miran Šebeštjen