ZAGOVOR DOKTORSKE DISERTACIJE - ANKA SLANA OZIMIČ

Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta obvešča:

da bo ANKA SLANA OZIMIČ, mag. kog. zn. zagovarjala svojo doktorsko disertacijo z naslovom »Vzdrževanje posameznih lastnosti in integriranih informacij v vidno-prostorskem delovnem spominu« v petek, 3. 7. 2020, ob 13:30 v  sejni sobi na tajništvu Medicinske fakultete, Vrazov trg 2/I, Ljubljana.