ZAGOVOR DOKTORSKE DISERTACIJE - ANŽE VERBIČ

Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta obvešča, da bo:

Anže Verbič, mag. mikrobiol. zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom Razvoj sistema za nadzorovano celično razgradnjo proteinov z uporabo sesalskih ubikvitin ligaz v sredo, 3. julija 2024, ob 13. uri v Veliki predavalnici Kemijskega inštituta, Hajdrihova 19, Ljubljana.


Mentor: prof. dr. Roman Jerala.