ZAGOVOR DOKTORSKE DISERTACIJE-ARNE PRAZNIK

Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta obvešča, da bo:

Arne Praznik, mag. biotehnol. zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom »Razvoj hitro odzivnega sistema na osnovi proteolize za izločanje proteinov iz endoplazemskega retikuluma« v sredo, 7. decembra 2022, ob 14. uri v sejni sobi na Tajništvu Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, Vrazov trg 2, Ljubljana (1. nadstropje/soba št. 5).