ZAGOVOR DOKTORSKE DISERTACIJE - ASIST. MAG. TANJA SOKLIČ KOŠAK

Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta obvešča:

da bo asist. mag. TANJA SOKLIČ KOŠAK, dr. med., zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom »Imunofenotipizacija kroničnega polipoznega in nepolipoznega rinosinuzitisa« v četrtek, 12. marca 2020 ob  11:00 uri v sejni sobi na tajništvu  Medicinske fakultete, Vrazov trg 2/I, Ljubljana.