Zagovor doktorske disertacije - asist. Slavojka Ponorac

Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta obvešča da bo:

asist. Slavojka Ponorac, dr. med. zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom: »Kvantitativna ocena aktivnosti vnetja črevesne stene z ultrazvočnim kontrastnim sredstvom pri otrocih s Crohnovo boleznijo« v petek, 14. maja 2021, ob 12:00 v sejni sobi na tajništvu Medicinske fakultete, Vrazov trg 2/I, Ljubljana. 
Zaradi omejitev povezanih z Odlokom Vlade RS o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 bo zagovor doktorske disertacije bo potekal tudi preko videokonferenčnega sistema Webex na povezavi: 
https://medicinskafakulteta.webex.com/medicinskafakulteta/j.php?MTID=mff4fdc45f29cad4cd0bcc6d9e6947cca