ZAGOVOR DOKTORSKE DISERTACIJE - ASIST. TADEJ DOVŠAK

Obveščamo vas, da bo asist. TADEJ DOVŠAK, dr. med. zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom »Vpliv kirurškega zdravljenja in obsevanja na stanje imunskega sistema, prehranjenosti in vnetni odziv pri bolnikih z rakom ustne votline« v torek,  19. marca 2019 ob 14:00 uri v sejni sobi na tajništvu Medicinske fakultete, Vrazov trg 2/I, Ljubljana.