ZAGOVOR DOKTORSKE DISERTACIJE - BARBARA HELENA ZOBEC LOGAR

Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta obvešča:

da bo mag. BARBARA HELENA ZOBEC LOGAR, dr. med. zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom  »Razvoj in ocena uporabe individualnih aplikatorjev v ginekološki brahiterapiji« v petek, 8. novembra 2019 ob 12. uri v sejni sobi na tajništvu  Medicinske fakultete, Vrazov trg 2/I, Ljubljana.