ZAGOVOR DOKTORSKE DISERTACIJE - BILJANA ŠTERN

Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta obvešča da bo:

Biljana Štern, dr. med. zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom »Vpliv občutka koherentnosti na kakovost življenja in subjektivno oceno zdravja  pri bolnikih z multiplo sklerozo« v sredo, 4. decembra 2019, ob 12:00 v sejni sobi na tajništvu  Medicinske fakultete, Vrazov trg 2/I, Ljubljana.