ZAGOVOR DOKTORSKE DISERTACIJE - BLAŽ BURJA

Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta obvešča, da bo:

Blaž Burja, dr. med. zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom »Odkrivanje mehanizmov delovanja protivnetnih in metabolizem spreminjajočih učinkovin na patološke odzive fibroblastov pri revmatoidnem artritisu in sistemski sklerozi« v torek, 5. julija. ob 9.30 v sejni sobi na Tajništvu Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, Vrazov trg 2, Ljubljana (1. nadstropje/soba št. 5).