ZAGOVOR DOKTORSKE DISERTACIJE - BOR VRATANAR

Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta obvešča, da bo:

asist. Bor Vratanar, mag. psih. zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom »Vrednotenje presejalnih programov za odkrivanje raka z analizo preživetja« v ponedeljek, 27. novembra 2023, ob 14. uri, v sejni sobi na Tajništvu Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, Vrazov trg 2, Ljubljana (1. nadstropje/soba št. 5).