ZAGOVOR DOKTORSKE DISERTACIJE - BOŠTJAN MATOS

Obveščamo vas, da bo mag. BOŠTJAN MATOS, dr. med. zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom »Nekodirajoče RNA kot možni genetski kazalci preživetja pri bolnikih z gliomi« v četrtek, 10. januarja 2019 ob 12:00 uri v  sejni sobi na tajništvu  Medicinske fakultete, Vrazov trg 2/I, Ljubljana.