ZAGOVOR DOKTORSKE DISERTACIJE - BRANKO BREGAR

Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta obvešča da bo:

- mag. Branko Bregar, dipl. zn. zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom: »Model dejavnikov, ki pojasnjujejo odnos zaposlenih v psihiatrični zdravstveni negi do uporabe posebnih varovalnih ukrepov« v četrtek, 4. julija 2019, ob 14:30 v sejni sobi na tajništvu  Medicinske fakultete, Vrazov trg 2/I, Ljubljana.