ZAGOVOR DOKTORSKE DISERTACIJE - CITA ZUPANC

Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta obvešča, da bo:

Cita Zupanc, dr. med. zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom Genetska variabilnost in serumski nivoji kalretinina kot diagnostični in prognostični označevalec pri azbestnih boleznih v petek, 28. junija 2024, ob 12. uri v Seminarju Inštituta za biokemijo in molekularno genetiko, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana (2. nadstropje).
Mentorica: doc. dr. Katja Goričar