ZAGOVOR DOKTORSKE DISERTACIJE - ČRT AHLIN

Obveščamo vas, da bo ČRT AHLIN, univ. dipl. ekon. zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom »Statistične metode za analizo intenzivnih longitudinalnih podatkov v medicini« v ponedeljek, 8. aprila 2019 ob 9:30 uri  v sejni sobi na tajništvu  Medicinske fakultete, Vrazov trg 2/I, Ljubljana.