ZAGOVOR DOKTORSKE DISERTACIJE - DANIJELA ŠTRBAC

Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta obvešča:


- da bo DANIJELA ŠTRBAC, dr. med.  zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom »Vpliv izbranih polimorfizmov matriksnih metaloproteinaz na odgovor na zdravljenje in potek bolezni pri bolnikih z malignim mezoteliomom«  v sredo,  26. junija  2019 ob  11:00  uri  v  sejni sobi na tajništvu  Medicinske fakultete, Vrazov trg 2/I, Ljubljana.