ZAGOVOR DOKTORSKE DISERTACIJE - DAVID BADOVINAC

Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta obvešča, da bo:

asist. David Badovinac, dr. med. zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom »Vpliv resekcije adenokarcinoma trebušne slinavke na velikost zunajceličnih veziklov in raven miR-10b, miR-21 in miR-30c v plazmi bolnikov« v petek, 24. maja 2024, ob 12. uri v sejni sobi na Tajništvu Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, Vrazov trg 2, Ljubljana (1. nadstropje/soba št. 5).
Mentor doktorskega študenta je izr. prof. dr. Aleš Tomažič, somentorica pa izr. prof. dr. Metka Lenassi.