ZAGOVOR DOKTORSKE DISERTACIJE - DOMINIKA NOVAK MLAKAR

Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta obvešča:

da bo DOMINIKA NOVAK MLAKAR, dr. med. zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom »Dejavniki, ki vplivajo na rezultat presejalnega imunokemičnega testa ter primeri intervalnih rakov debelega črevesa in danke v slovenskem presejalnem programu« v petek, 19. aprila 2019 ob 10:15  uri v sejni sobi na tajništvu  Medicinske fakultete, Vrazov trg 2/I, Ljubljana.