ZAGOVOR DOKTORSKE DISERTACIJE - DOMINIKA PESKAR

Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta obvešča, da bo:

asist. Dominika Peskar, dr. vet. med. zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom »Strukturne, funkcijske in senzorne lastnosti sečnega mehurja na modelu intersticijskega cistitisa« v sredo, 14. februarja 2024, ob 14. uri v sejni sobi na Tajništvu Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, Vrazov trg 2, Ljubljana (1. nadstropje/soba št. 5).