ZAGOVOR DOKTORSKE DISERTACIJE - ERIK RIHTAR

Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta obvešča, da bo:

Erik Rihtar, mag. mikrobiol. zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom »Načrtovanje dimerizacijskih sistemov odvisnih od malih molekul za nadzor celičnih procesov« v četrtek, 19. oktobra 2023, ob 12. uri, v sejni sobi na Tajništvu Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, Vrazov trg 2, Ljubljana (1. nadstropje/soba št. 5).