ZAGOVOR DOKTORSKE DISERTACIJE - EVA PRAŠNIKAR

Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta obvešča, da bo:

Eva Prašnikar, mag. farm. zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom »Računsko in eksperimentalno preučevanje modulacije senescentnih celic« v četrtek, 9. februarja 2023, ob 11. uri v sejni sobi na Tajništvu Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, Vrazov trg 2, Ljubljana (1. nadstropje/soba št. 5).