ZAGOVOR DOKTORSKE DISERTACIJE - FABIO LAPENTA

Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta obvešča:

da bo FABIO LAPENTA, Master's Degree in Biotechnology zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom »In vivo samosestavljanje proteinskega origamija na osnovi obvitih vijačnic« v petek, 11. oktobra 2019 ob 12:00  uri v sejni sobi na tajništvu Medicinske fakultete, Vrazov trg 2/I, Ljubljana.