ZAGOVOR DOKTORSKE DISERTACIJE - AN GALIČIČ

Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta obvešča, da bo:

asist. An Galičič, mag. san. inž. zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom Napoved izpostavljenosti onesnažilom zraka na osnovi modeliranja vrednosti ogljikovega dioksida v zraku učilnic osnovnih šol v petek, 28. junija 2024, ob 14. uri v Srednji predavalnici na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani, Korytkova 2, Ljubljana. 
Mentor: prof. dr. Ivan Eržen.
Somentor pa prof. dr. Sašo Medved.