Zagovor doktorske disertacije - Gregor Brecl Jakob

Obveščamo vas, da bo GREGOR BRECL JAKOB, dr. med. zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom »Vpliv sočasnih kognitivnih nalog na ravnotežje, začetek hoje in hojo pri bolnikih s klinično izoliranim sindromom«  v ponedeljek,  12. novembra 2018 ob 10:00. uri v sejni sobi na tajništvu Medicinske fakultete, Vrazov trg 2/I, Ljubljana.