ZAGOVOR DOKTORSKE DISERTACIJE - GREGOR HARING

Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta obvešča, da bo:

asist. Gregor Haring, dr. med. zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom »Kost in pokostnica golenice ter sklepna ovojnica kolena kot potencialni vir mezenhimskih matičnih/stromalnih celic pri kadavrih« v sredo, 12. aprila 2023, ob 13. uri v sejni sobi na Tajništvu Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, Vrazov trg 2, Ljubljana (1. nadstropje/soba št. 5).