ZAGOVOR DOKTORSKE DISERTACIJE - GREGOR JEREB

Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta obvešča, da bo mag. GREGOR JEREB, dipl. san. inž. zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom »Modifikacija metode ocene tveganja za zdravje ljudi na primeru mehčanja pitne vode« v sredo,  22. maja 2019, ob 13.00 v  sejni sobi na tajništvu Medicinske fakultete, Vrazov trg 2/I, Ljubljana.