Zagovor doktorske disertacije - Gregor Nosan

Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta obvešča:


da bo GREGOR NOSAN, dr. med. zagovarjal svojo doktorsko disertacijo z naslovom »Vpliv izmenjalne transfuzije v obdobju novorojenčka na imunsko odzivnost in kasnejšo obolevnost«, v petek, 23. oktobra 2020 ob 13:00 uri v sejni sobi na tajništvu Medicinske fakultete, Vrazov trg 2/I, Ljubljana.