ZAGOVOR DOKTORSKE DISERTACIJE - GREGOR NOVAK

Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta obvešča da bo:

asist. Gregor Novak, dr. med. zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom: »Ocenjevanje mesta odvzema biopsij pri aktivni Crohnovi bolezni« v sredo, 16. oktobra 2019, ob 10:00 v sejni sobi na tajništvu Medicinske fakultete, Vrazov trg 2/I, Ljubljana.