ZAGOVOR DOKTORSKE DISERTACIJE - HANA DEMA

Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta obvešča, da bo:

Hana Dema, mag. zdr.-soc. manag. zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom Raziskovanje učinkov čuječnosti na klinično stanje in spremembe metilacije DNA pri bolnicah s sindromom policističnih jajčnikov in visoko presnovno ogroženostjo v četrtek, 4. julija 2024, ob 11. uri v Seminarju 2 na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani, Korytkova 2, Ljubljana. 


Mentor: doc. dr. Jurij Bon.
Somentorica: prof. dr. Alja Videtič Paska.