ZAGOVOR DOKTORSKE DISERTACIJE - IVAN JURAK

Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta obvešča, da bo:

Ivan Jurak, mag. zdrav. ved. zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom »Meta-analiza raziskav učinka fizioterapije in multidisciplinarne biopsihosocialne rehabilitacije pri zdravljenju kronične bolečine v križu« v petek, 12. julija 2024, ob 11. uri, v Seminarju 2 na Medicinski fakulteti, UL, Korytkova 2, 1000 Ljubljana.

Mentor doktorskega študenta je izr. prof. dr. Igor Locatelli, somentor pa prof. dr. Janez Stare.