ZAGOVOR DOKTORSKE DISERTACIJE - IZAK PATRIK MILLER

Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta obvešča, da bo:

Izak Patrik Miller, univ. dipl. biol., prof. biol. zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom "Predapoptotski celični odziv na stres v primarnih hepatocitih" v petek, 20. januarja 2023 ob 10. uri v sejni sobi na Tajništvu Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, Vrazov trg 2, Ljubljana (1. nadstropje/soba št. 5).